Instal·lacions, manteniments, i reparacions d'aire condicionat domèstic i comercial.


Realitzem un càlcul exhaustiu de totes les nostres instal·lacions per petites que semblin per maximitzar el rendiment de l'equip a instalar, i per minimitzar tant consum energètic com despeses innecessàries al preu final del seu pressupost.


Realitzem manteniments preventius amb una comprovació de rendiment de totes les peçes de l'equip per allargar el màxim possible la seva vida útil i fem una neteja i desinfecció exhaustiva de totes les parts de l'equip per maximitzar la qualitat de l'aire que respirem, eliminant els fongs i bacteries que s'acumulen amb el pas del temps al nostre equip encara que no el fem servir i que són les causants de moltes al·lèrgies i malestars que ens fan pensar allò de ..........

( Sóc al·lèrgic a l'aire condicionat....... ).


Realitzem una diagnosis completament gratuita de la averia del seu equip i sempre li recomanarem la millor solució per els seus interessos intentant minimitzar costos innecessaris en reparacions de equips que mai sabrem quant de temps les podrem amortitzar.


Sempre al seu costat, la nostra meta el seu benestar.


Instal·lació d'equips condensadors en teulada amb bancada d'obra feta a mida.
Instal·lació d'equips condensadors en teulada amb bancada d'obra feta a mida.
Neteja de bateria d'evaporació amb detergent especial anticorrosió i antibacterià.
Neteja de bateria d'evaporació amb detergent especial anticorrosió i antibacterià.
Instal·lació d'equips condensadors en sala tècnica amb soportació i reixes fetes a mida per una evacuació de l'aire i ventilació òptimes.
Instal·lació d'equips condensadors en sala tècnica amb soportació i reixes fetes a mida per una evacuació de l'aire i ventilació òptimes.
Instal·lació d'equips splits pared en dúplex amb tuberies empotrades.
Instal·lació d'equips splits pared en dúplex amb tuberies empotrades.
Instal·lació d'equips splits pared en dúplex amb tuberies empotrades.
Instal·lació d'equips splits pared en dúplex amb tuberies empotrades.
Neteja i desinfecció de safata de desaigua amb acumulació de fongs per falta de manteniment.
Neteja i desinfecció de safata de desaigua amb acumulació de fongs per falta de manteniment.
Instal·lació d'equips condensadors en terrat comunitari amb soportació feta a mida antivibracions i anticaigudes per fort vent.
Instal·lació d'equips condensadors en terrat comunitari amb soportació feta a mida antivibracions i anticaigudes per fort vent.
Instal·lació de split pared en local comercial.
Instal·lació de split pared en local comercial.
Instal·lació de equip condensador en local comercial amb soportació feta a mida i amb bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de equip condensador en local comercial amb soportació feta a mida i amb bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de equip condensador en balcó amb canaleta decorativa per amagar tuberies.
Instal·lació de equip condensador en balcó amb canaleta decorativa per amagar tuberies.
Instal·lació de equip condensador en terrassa privada.
Instal·lació de equip condensador en terrassa privada.
Instal·lació de equip conductes en oficines amb reixes fetes a mida per optimitzar caudal d'aire i ventilació de l'estància.
Instal·lació de equip conductes en oficines amb reixes fetes a mida per optimitzar caudal d'aire i ventilació de l'estància.
Instal·lació d'aïllament tèrmic especial anticorrosió i degradació provocades per l'exposició als elements.
Instal·lació d'aïllament tèrmic especial anticorrosió i degradació provocades per l'exposició als elements.
Instal·lació de split pared en saló amb canaleta decorativa per amagar tuberies.
Instal·lació de split pared en saló amb canaleta decorativa per amagar tuberies.
Instal·lació de equip condensador en balcó amb canaleta decorativa per amagar tuberies.
Instal·lació de equip condensador en balcó amb canaleta decorativa per amagar tuberies.
Instal·lació de split pared en saló amb tuberies empotrades.
Instal·lació de split pared en saló amb tuberies empotrades.
Instal·lació de split pared en saló amb tuberies empotrades.
Instal·lació de split pared en saló amb tuberies empotrades.
Instal·lació de split pared en saló amb tuberies empotrades i bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de split pared en saló amb tuberies empotrades i bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de equip condensador en balcó amb bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de equip condensador en balcó amb bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació vertical de tuberies fins a terrat comunitari amb canaleta decorativa per amagar tuberies i per protecció contra els elements.
Instal·lació vertical de tuberies fins a terrat comunitari amb canaleta decorativa per amagar tuberies i per protecció contra els elements.
Instal·lació de equips condensadors en terrat comunitari.
Instal·lació de equips condensadors en terrat comunitari.
Instal·lació de equips condensadors en oficines.
Instal·lació de equips condensadors en oficines.
Instal·lació de split pared en oficines.
Instal·lació de split pared en oficines.
Instal·lació de split pared en oficines.
Instal·lació de split pared en oficines.
Instal·lació de split pared en local comercial amb soportació especial feta a mida per absència de pared per la seva colocació i bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de split pared en local comercial amb soportació especial feta a mida per absència de pared per la seva colocació i bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de equip condensador en local comercial amb calaix fet a mida per protecció antivandalisme i per una ventilació òptimes.
Instal·lació de equip condensador en local comercial amb calaix fet a mida per protecció antivandalisme i per una ventilació òptimes.
Instal·lació de equip condensador en local comercial amb calaix fet a mida per protecció antivandalisme i per una ventilació òptimes.
Instal·lació de equip condensador en local comercial amb calaix fet a mida per protecció antivandalisme i per una ventilació òptimes.
Instal·lació de split pared en saló amb tuberies empotrades.
Instal·lació de split pared en saló amb tuberies empotrades.
Instal·lació de split pared en saló amb tuberies empotrades.
Instal·lació de split pared en saló amb tuberies empotrades.
Instal·lació de equip condensador en balcó amb canaleta decorativa per amagar tuberies.
Instal·lació de equip condensador en balcó amb canaleta decorativa per amagar tuberies.
Instal·lació de split pared en local comercial amb soportació especial feta a mida per absència de pared per la seva colocació i amb bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de split pared en local comercial amb soportació especial feta a mida per absència de pared per la seva colocació i amb bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de split pared en local comercial amb soportació especial feta a mida per absència de pared per la seva colocació i amb bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de split pared en local comercial amb soportació especial feta a mida per absència de pared per la seva colocació i amb bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de split pared en local comercial amb soportació especial feta a mida per absència de pared per la seva colocació i amb bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de split pared en local comercial amb soportació especial feta a mida per absència de pared per la seva colocació i amb bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de equip condensador en terrat comunitari amb soportació especial feta a mida per protecció anticaigudes contra vent fort i canaleta especial per protecció de tuberies contra elements.
Instal·lació de equip condensador en terrat comunitari amb soportació especial feta a mida per protecció anticaigudes contra vent fort i canaleta especial per protecció de tuberies contra elements.
Instal·lació de tuberies en terrat comunitari amb canaleta especial per protecció contra elements.
Instal·lació de tuberies en terrat comunitari amb canaleta especial per protecció contra elements.
Instal·lació de equip condensador en terrat comunitari amb soportació especial feta a mida per protecció anticaigudes contra vent fort i canaleta especial per protecció de tuberies contra elements.
Instal·lació de equip condensador en terrat comunitari amb soportació especial feta a mida per protecció anticaigudes contra vent fort i canaleta especial per protecció de tuberies contra elements.
Instal·lació de equip condensador en façana privada.
Instal·lació de equip condensador en façana privada.
Instal·lació de split pared en menjador oficines amb extracció forçada regulable per falta de ventilació natural.
Instal·lació de split pared en menjador oficines amb extracció forçada regulable per falta de ventilació natural.
Instal·lació de equip condensador en façana privada.
Instal·lació de equip condensador en façana privada.
Instal·lació de equip condensador en pati comunitari.
Instal·lació de equip condensador en pati comunitari.
Instal·lació de split pared en saló amb tuberies empotrades.
Instal·lació de split pared en saló amb tuberies empotrades.
Instal·lació de split pared en local comercial amb canaleta decorativa per amagar tuberies.
Instal·lació de split pared en local comercial amb canaleta decorativa per amagar tuberies.
Instal·lació de equip condensador en local comercial amb soportació especial feta a mida i bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de equip condensador en local comercial amb soportació especial feta a mida i bomba de condensats per absència de desaigua proper.
Instal·lació de split pared en saló amb canaleta decorativa per amagar tuberies.
Instal·lació de split pared en saló amb canaleta decorativa per amagar tuberies.
Instal·lació de equip condensador en balcó.
Instal·lació de equip condensador en balcó.
Instal·lació de equip condensador en pati comunitari.
Instal·lació de equip condensador en pati comunitari.
Instal·lació de split pared en saló.
Instal·lació de split pared en saló.
Instal·lació de split pared en saló.
Instal·lació de split pared en saló.
Instal·lació de equip condensador en terrassa privada amb evacuació d'aigües canalitzada per pared fins a desaigua comunitari.
Instal·lació de equip condensador en terrassa privada amb evacuació d'aigües canalitzada per pared fins a desaigua comunitari.